Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

JAVNI OGLAS za imenovanje kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Javne Ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03, 65/13), članka 20. Statuta Javne Ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac („Sl. Glasnik općine Stolac“, broj: 7/12), i Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Javne Ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac, a u svezi imenovanja ravnatelja JU „Radimlja“ Stolac, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 24.04.2017. godine, raspisuje:

J A V N I O G L A S

za imenovanje kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Javne Ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac

Oglašava se upražnjena pozicija za:

1. Ravnatelja Javne Ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog

i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac ………………. 1 izvršitelj

 

Detalje javnog oglasa možete pogledati na  http://www.stolac.gov.ba/index.php/dokumenti/category/14-ostali-dokumenti