XVII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održat će se dana 10. 05. 2019. godine (petak) u prostorijama općine Stolac sa početkom u 09,00 sati. Jedna od važnijih točaka dnevnog reda je Odluka o komunalnoj naknadi.

Ovom se Odlukom novoizgrađeni poslovni i proizvodni objekti u Gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo, oslobađaju plaćanja komunalne naknade za razdoblje od dvije godine od dana početka obavljanja gospodarske djelatnosti, a nakon isteka razdoblja od dvije godine stvarni iznos komunalne naknade umanjuje se za 50%. Također, ovom Odlukom se iznos komunalne naknade umanjuje za 50% i već postojećim poslovnim subjektima koji svoju djelatnost već obavljaju u Gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo. Donošenjem ove Odluke, Općina Stolac nastavlja kontinuirano raditi kako bi privukla što veći broj investitora u Gospodarsko poslovnoj zoni Hodovo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XVI. sjednice OV Stolac,

2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.03.2019. godine,

3. Odluka o komunalnoj naknadi,

4. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,

5. Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac od 18. 12. 2008 godine (broj: 01/1-46-1095/08) ažuriranu u dijelovima koji se odnose na podatke Službe za gospodarstvo i inspekcijske poslove i podatke o ugroženosti od mina i NUS-a,

6. Procjena ugroženosti od požara općine Stolac za 2019 godinu,

7. Plan zaštite od požara općine Stolac za 2019 godinu,

8. Odluka o interesu općine Stolac za dodjelu koncesije,

9. Zahtjevi građana,

10. Vijećnička pitanja.