Kontakt info

Općina Stolac

Ulica kralja Tomislava b.b.

88360 Stolac BiH

Tel: 00387 36 853 101

Fax: 00387 36 853 229

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Login Form

Obavijest - Nacrt plana upravljanja čvrstim otpadom

Temeljem članka 2. Odluke o usvajanju Nacrta Plana upravljanja čvrstim otpadom u općini Stolac za razdoblje 2012 - 2017 godina  («Službeni glasnik općine Stolac», broj:7/12) obavještavamo vas da će do 14. ožujka 2013. godine bit izložen Nacrt Plana upravljanja čvrstim otpadom u općini Stolac za razdoblje 2012. - 2017. godine.

 

Opširnije...

Natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu

 

Temeljem čl. 45 stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu FBIH («Sl. Novine FBIH» 25/03), članak 7. i 23. Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Sl. Glasnik općine Stolac» br.01/04,03/09,02/11,03/11), Odluke o visini naknade za uređenje građevnog zemljišta (“Službeno glasilo općine Stolac”, broj:01/04, 03/11),Odluke o utvrđivanju zona građevnog zemljišta na području Općine Stolac („Službeno glasilo općine Stolac“, br.01/04, 02/11),

Opširnije...

Projekt ARCH u punom jeku

Projekt ''ARCH'' ima zadatak obnove Starog grada u Stocu, kao i četri mlinice i tri mosta. Trenutno se vode radovi na Starom gradu i na mlinicama. U priloženim fotografijama vidljivo je kako radovi dobro napreduju. Tako su sve mlinice već očišćene, a na njih par započela je i gradnja urušenih zidova. Sa ovim projektom Stolac će zasigurno poprimiti novi ljepši izgled.

 

Opširnije...

Karneval Osnovne škole Stolac


Učenici i djelatnici Osnovne škole Stolac još jednom uspješno su organizirali karneval. Priredba je započela u 12 sati ispred zgrade škole odakle je započela karnevalska povorka.

 

 

Opširnije...

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja ''Komunalno'' d.o.o. Stolac

Temeljem članka 20., čl.25. - čl.27. Statuta „ KOMUNALNO„ d.o.o. Stolac (Službeni glasnik općine Stolac, broj 1/11, 3/12 i 4/12) , Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javnog poduzeća  „ KOMUNALNO„ d.o.o. Stolac, broj 13/2013 od 25.01.2013.g. i čl.6. - čl. 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. („Službene novine F BiH“, broj 12/03 i 34/03), rješavajući u svezi  isteka mandata v.d. ravnatelja „ KOMUNALNO„ d.o.o. Stolac, Nadzorni odbor  „ KOMUNALNO„  d.o.o. Stolac, raspisuje

Opširnije...