Na temelju članka 5. Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Stolac («Službeni glasnik općine Stolac», broj: 2/20), Općinski načelnik raspisuje

 

 

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Stolac

 

 

I- PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem na području općine Stolac, a kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Stolac, da podnesu Zahtjev za realizaciju mjera pomoći  poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašene nepogode uzrokovane korona virusom COVID 19.

 

Općina Stolac će odobriti sljedeće mjere pomoći:

 • Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku,
 • Oslobađenje od plaćanje komunalne naknade,
 • Oslobađenje od plaćanja naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu općine Stolac,
 • Oslobađanje obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Stolac,
 • Oslobađanje plaćanja zakupa/koncesije na poljoprivrednom zemljištu u kojima je općina Stolac zakupodavatelj/koncesor,
 • Oslobađanje obveze plaćanja naknada za postavljanje reklamnih panoa,
 • Obustava svih ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate prema poduzetnicima za vrijeme trajanja proglašene prirodne nesreće, pokrenutih od strane općine Stolac, javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je osnivač općine Stolac.

 

 

II- UVJETI ZA REALIZACIJU MJERA POMOĆI

 

Uvjeti koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti kako bi ostvario pravo na mjere iz točke I Javnog poziva su sljedeće:

 • sjedište na području općine Stolac,
 • zabrana rada naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite općine Stolac

 

III- POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: Popunjen obrazac zahtjeva Prilog I.

IV- OBRADA PRIJAVA I IZVJEŠTAVANJE

 

            Općina Stolac zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji, kao i pribavljanje ostalih podataka potrebnih za donošenje odluke po službenoj dužnosti.

Zahtjevi podneseni izvan roka, te zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva će biti odbačeni.

 

V-OSTALE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 036/853-101 i

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dokumentacija iz ovog Poziva dostavlja se:

 • izravno na protokol općine Stolac, preporučeno putem pošte na adresu: Ul. Kralja Tomislava b.b., 88360 Stolac ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV-MJERE POMOĆI GOSPODARSTVU“ s naznakom ”NE OTVARATI“, ili
 • putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici općine Stolac.

 

Broj: 01/1-670/20

Datum: 17.06.2020. god.

 

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.