Pozivaju se svi korisnici prava na dječji dodatak, da se u što kraćem roku, a najkasnije do 31.10.2021. godine odazovu u prostorije Centra za socijalni rad Stolac jer je u tijeku revizija prava na dječji dodatak. Iz Centra obavještavaju korisnike prava na dječji dodatak da su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije objavila je Javni poziv za prijam 100 vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije.

U srijedu 20.10.2021. u 20 sati u biskupijskom pastoralnom centru Sarsenterum održat će se predstavljanje knjige autora Stojana Raguža Gunjinovića.

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u svojini Federacije BiH, županija, općina i gradova („Službene novine F BiH“, broj:17/14),  čl. 33. Statuta („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98, 1/02),  te Odluka o raspolaganju nekretnina u svojini Općine Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“, broj:06/21)  Načelnik Općine Stolac, donosi:

O D L U K U

  1. Poništava se natječaj o osnivanju prava građenja na neizgrađenom građevnom zemljištu u svojini općine Stolac putem javnog nadmetanjabroj:01/1-1306/21 od 28.09.2021 godine , objavljen u Večernjem listu, na staranici općine i oglasnoj ploči, koji se trebao održati 15.10.2021 godine.    
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Broj: 01/1-1306/21-1                                                                          

Datum:15.10.2021. godine         

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.                                                

 

 

 

 

Crveni križ općine Stolac u suradnji s Odjelom za transfuziologiju SKB Mostar organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Darivanje krvi održat će se dana 15.10.2021. godine (petak) od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Srednje škole Stolac. Akciji se mogu odazvati sve osobe koje su navršile 18 godina, uz predočenje osobne iskaznice.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije obavještavaju da je u tijeku obavezna preventivne deratizacije. Cilj akcije je smanjenje broja glodavaca na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području županije. Provođenje deratizacije u općini Stolac održat će se 27. i 28. listopada 2021.

Na temelju članka 2. i 3. Odluke o prodaji motornog vozila («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 07/21) i Pravilnika o postupku prodaje motornog vozila putem javnog nadmetanja - licitiranjem, broj: 01/1-1351/21 od 07.10.2021. godine, Načelnik općine Stolac, objavljuje